Visafslag: erkenning

Veiling van vis? Dan heeft u te maken met erkenning.