Visafslag: erkende bedrijven

Welke visveilingen zijn erkend op grond van Verordening (EG) nr. 853/2004?

Erkende visafslagen