Zeer verfijnde producten: wettelijke eisen erkenning

Verordening (EG) nr. 853/2004 (Verordening levensmiddelen van dierlijke oorsprong) vormt de wettelijke basis voor de erkenning van bedrijven die zeer verfijnde producten produceren.

Verordening (EG) nr. 853/2004

De erkenningsplicht is opgenomen in artikel 4 van de Verordening levensmiddelen van dierlijke oorsprong. De eisen waaraan bedrijven moeten voldoen om een erkenning te krijgen zijn opgenomen in Verordening (EG) nr. 852/2004 (Verordening levensmiddelenhygiƫne) en in bijlage II en III van Verordening (EG) nr. 853/2004.

Andere relevante eisen

Er zijn diverse andere voorschriften en verplichtingen waaraan levensmiddelenbedrijven zich moeten houden. Daaronder zijn de eisen uit Verordening (EG) nr. 178/2002 (Algemene levensmiddelenverordening).