Beleidsregel “Kleine hoeveelheden” t.a.v. pluimveevlees en vlees van lagomorfen

In Verordening (EG) nr. 853/ 2004 wordt in artikel 1 lid 3 onder d) een uitzondering op de Verordening beschreven voor de rechtstreekse levering door de producent van kleine hoeveelheden vlees van op het bedrijf geslacht (e) pluimvee en lagomorfen aan de eindverbruiker of de plaatselijke detailhandel die rechtstreeks aan de eindverbruiker levert Deze beleidsregel geeft invulling aan het begrip “kleine hoeveelheden” in het kader van bovengenoemde om disuniformiteit en onduidelijkheid hierover te voorkomen.