Dierlijke bijproducten - bedrijven met een erkenning

Lijst van bedrijven met een erkenning, registratie of toestemming op grond van Verordening (EG) nr. 1069/2009.

Sectie I: Bedrijven voor de hantering en/of opslag van dierlijke bijproducten

Sectie II: Bedrijven voor de opslag van afgeleide producten

Sectie III: Bedrijven voor de verbranding, meeverbranding en verstoking van dierlijke bijproducten of afgeleide producten

Sectie IV: Verwerkingsbedrijven

Sectie V: Oleochemische bedrijven

Sectie VI: Biogasinstallaties

Sectie VII: Composteerinstallaties

Sectie VIII: Bedrijven voor de vervaardiging van voeder voor gezelschapsdieren

Sectie IX: Bedrijven die dierlijke bijproducten of afgeleide producten hantering voor doeleinden buiten de voederketen

Sectie X: Gebruikers van dierlijke bijproducten of afgeleide producten voor specifieke doeleinden

Sectie XI: Verzamelcentra

Sectie XII: Bedrijven voor de vervaardiging van organische meststoffen en bodemverbeteraars

Sectie XIII: Andere geregistreerde exploitanten