Houten verpakkingen

Hout of houten verpakkingen conform ISPM 15 leveren?  Het ISPM 15-merkteken aanbrengen, maar nog niet geregistreerd bij de Stichting Markering Houten Verpakkingen (SMHV)? Dan heeft u een erkenning van de NVWA nodig.

Erkenning aanvragen

U kunt een erkenning aanvragen bij een Certificatie-Instelling. Deze beoordeelt of uw bedrijf voldoet aan de eisen die zijn beschreven in het handboek SMHV. Na een positieve beoordeling zorgt de Certificatie-Instelling ervoor dat u geregistreerd wordt bij de SMHV. De SMHV geeft deze registratie vervolgens door aan de NVWA. U ontvangt de erkenning uiteindelijk van de NVWA.

Controleer het handelsregister van de KvK

Wij geven alleen een erkenning af als uit het handelsregister van de KvK duidelijk blijkt dat de vestiging van uw bedrijf waarvoor u de erkenning aanvraagt, de activiteiten ook echt uitvoert. Dit moet blijken uit de SBI-codes die in het handelsregister van de KvK staan bij de vestiging.

Lijst erkende bedrijven

In het centraal register van SMHV vindt u een lijst met erkende bedrijven die gerechtigd zijn om het internationale ISPM 15-merkteken met hun unieke registratienummer te voeren.

Toezicht op plantgezondheid

De NVWA werkt samen met Stichting Markering Houten Verpakkingen (SMHV) in het toezicht op bedrijven die houten verpakkingsmateriaal, zoals pallets, markeren met het ISPM 15-stempel. Hout met dit stempel is behandeld tegen schadelijke organismen. In 2020 is dit toezicht aangepast, zie Toezicht markeren houten verpakkingen aangepast aan nieuwe EU-verordeningen