Levende dieren: inrichtingen op zoötechnisch gebied

Lijst van stamboekorganisaties en andere zoötechnische gegevens

I. Organen die zijn erkend voor het bijhouden of instellen van een rundvee-, schapen-, geiten- of paardenstamboek

Website RVO.nl: erkenningen fokkerijorganisaties

II. Criteria voor de verdeling van de middelen voor het behoud, de ontwikkeling en de verbetering van de fokkerij

Geen gegevens beschikbaar

III. Paardenwedstrijden die vallen onder de afwijking van het beginsel dat zij geen ongelijke behandeling mogen inhouden

Geen gegevens beschikbaar