Inschrijving bij de Kamer van Koophandel

Wilt u een erkenning, registratie of andere vergunning aanvragen? Zorg dan dat uw bedrijf correct en met actuele gegevens is ingeschreven in het Nederlands Handelsregister. U regelt dat bij de Kamer van Koophandel. In het aanvraagformulier voor een erkenning, registratie of vergunning moet u bedrijfsgegevens vermelden. Deze moeten kloppen met de gegevens in het handelsregister. De NVWA controleert dat, en gebruikt de gegevens bij het verlenen van erkenningen, registraties en andere vergunningen.

Rechtspersoon

Voor het verlenen van een erkenning, registratie of andere vergunning heeft de NVWA zekerheid nodig over de rechtspersoon die de aanvraag doet. Daarom vult u in het aanvraagformulier, naast de formele naam van uw bedrijf, ook het (achtcijferige) KvK-nummer in. Daarbij vermeldt u de adresgegevens waarmee de hoofdvestiging is ingeschreven bij de KvK.

Sommige erkenningen, registraties of vergunningen staan los van de locatie waarop u bedrijfactiviteiten uitvoert. In dat geval kunt u volstaan met het vermelden van bovengenoemde gegevens.

Handelsnaam

De NVWA publiceert lijsten van erkende en geregistreerde bedrijven en vergunninghouders. Dat is een wettelijke verplichting. Op deze lijsten worden bedrijven standaard vermeld met hun formele bedrijfsnaam. Bedrijven kunnen bij de KvK echter ook één of meer handelsnamen laten registreren. Wilt u met één van uw handelsnamen vermeld worden op de gepubliceerde lijst? Dat kan. Geef deze handelsnaam dan op in het aanvraagformulier.

Vermelden activiteiten van het bedrijf

Geef in het handelsregister voor elke vestiging van uw bedrijf de activiteiten aan met SBI-codes. Uit de SBI-codes moet blijken dat de vestiging daadwerkelijk de activiteiten uitvoert waarvoor u een erkenning, registratie of vergunning aanvraagt.

Locatiegegevens

Voor vele erkenningen en registraties is echter duidelijkheid nodig over de locatie waarop de erkennings-, registratie- of vergunningsplichtige activiteiten plaatsvinden. Vul in dat geval ook het (twaalfcijferige) vestigingsnummer in dat de KvK aan die bedrijfslocatie heeft toegekend. Vermeld ook de adresgegevens.

Eén bedrijfslocatie

Heeft uw bedrijf maar één locatie? Dan vult u het vestigingsnummer van de hoofdlocatie in. De adresgegevens zijn in dit geval dezelfde als die u heeft opgenomen ter verificatie van de rechtspersoon.

Meerdere bedrijfslocaties

Heeft uw bedrijf diverse locaties? Dan is één van die locaties bij de KvK ingeschreven als hoofdvestiging. De andere locaties moeten zijn ingeschreven als nevenvestiging. Deze krijgen allemaal een eigen vestigingsnummer. Hebben meerdere vestigingen een erkenning, registratie of vergunning nodig? Dan moet u voor deze vestigingen afzonderlijke aanvraagformulieren invullen. In elk formulier neemt u het vestigingsnummer en de adresgegevens op van de vestiging waarop het formulier betrekking heeft.

Buitenlandse bedrijven

Heeft uw bedrijf een hoofdvestiging in het buitenland? Zorg dan dat de Nederlandse vestiging is ingeschreven in het Nederlands Handelsregister voordat u een erkenning, registratie of andere vergunning aanvraagt. Op enkele uitzonderingen na kunnen deze alleen verleend worden aan in Nederland ingeschreven bedrijven.

Wijzigingen in uw bedrijfsgegevens

Heeft uw bedrijf al erkenningen, registraties of andere vergunningen? En wijzigt er iets in de bedrijfsgegevens? Geef het door aan de NVWA.