Een wijziging doorgeven

Bedrijfsnaam gewijzigd? Nieuwe handelsnaam? Ander correspondentieadres, telefoonnummer of emailadres? Geef het door aan de NVWA.

Formulier

Gebruik het wijzigingsformulier. Dit formulier is alleen bestemd voor het doorgeven van administratieve wijzigingen in relatie- en contactgegevens!

Organisatorische wijzigingen?

Die zijn van invloed op de erkenningen, registraties en vergunningen van uw bedrijf. Hieronder leest u wat u moet regelen. Onder Aanvragen en informatie per bedrijfstype, activiteit of product leest u hoe u dat doet.

Uitbreiding activiteiten op bestaande locatie

Ga na welke erkenningen, registraties en vergunningen al verleend zijn, en of de nieuwe activiteit daaronder uitgevoerd mag worden. Nee? Vraag dan een extra erkenning, registratie of vergunning aan.

Uitbreiding met nieuwe locatie

Erkenningen, registraties en vergunningen zijn in het algemeen gebonden aan een rechtspersoon, maar ook aan een locatie. Dat betekent dat iedere afzonderlijke locatie van een bedrijf zijn eigen erkenningen, registraties en vergunningen nodig heeft en een eigen officieel nummer krijgt.

Vraag voor de nieuwe locatie de benodigde erkenningen, registraties en vergunningen dus apart aan. Is de nieuwe locatie een nevenvestiging? Vergeet niet deze voorafgaand aan uw aanvraag in te laten schrijven (als nevenvestiging) bij de Kamer van Koophandel.

Verhuizing

Erkenningen, registraties en vergunningen zijn in het algemeen gebonden aan een rechtspersoon, maar ook aan een locatie. Dat betekent voor u het volgende:

  • Vraag nieuwe erkenningen, registraties en vergunningen aan op de nieuwe locatie.
  • Trek de erkenningen, registraties en vergunningen gebonden aan de oude locatie in.

Overname bedrijf

Het is niet mogelijk om de erkenningen, registraties en vergunningen van de oude exploitant administratief over te zetten op naam van de nieuwe exploitant. De oude en de nieuwe exploitant moeten beiden iets regelen bij de NVWA:

  • De nieuwe exploitant vraagt de benodigde erkenningen, registraties en vergunningen aan.
  • De oude exploitant trekt de bestaande erkenningen, registraties en vergunningen in.
  • Blijven de activiteiten in het bedrijf doorgaan tijdens de overname? Dan moeten de nieuwe en oude exploitant gelijktijdig hun aanvraag en intrekking regelen. Zodra de aanvraag voor de nieuwe erkenning, registratie of vergunning positief is afgehandeld, kan de oude ingetrokken worden. Aansluitend kan de nieuwe verlening officieel ingaan. De oude en de nieuwe exploitant kunnen niet gelijktijdig een geldig nummer hebben op dezelfde locatie.

Wijziging KvK-nummer

Ook bij andere wijzigingen van het KvK-nummer geldt:

  • Vraag nieuwe erkenningen, registraties en vergunningen aan op het nieuwe KvK-nummer.
  • Trek de erkenningen, registraties en vergunningen gebonden aan het oude KvK-nummer in.

Afgestoten activiteiten, afgestoten locaties, bedrijfsbeëindiging

Trek overbodige of ongebruikte erkenningen, registraties of vergunningen in.