Een wijziging doorgeven

Wijzigt er iets aan de naam, de contactgegevens, de activiteiten, de locatie of de rechtspersoon van uw bedrijf? Geef wijzigingen tijdig door aan de NVWA.