Etikettering van aroma's in de lijst van ingrediënten

Gebruikt u een aroma bij het maken van een levensmiddel? Dan moet u dit vermelden op de lijst van ingrediënten op het etiket. Gebruik hiervoor 'aroma' als naam of een specifiekere benaming.

Welke namen mag u gebruiken voor aroma's in de lijst van ingrediënten?

Mogelijke namen voor aroma's in de lijst van ingrediënten zijn uitgewerkt in onderstaande tabel aan de hand van het voorbeeld sinaasappelaroma:

Namen aroma's in lijst ingrediënten
Soort aroma Voorbeeldnaam in lijst van ingrediënten en toelichting
Aroma Aroma eventueel aangevuld met de smaak of geur, bijvoorbeeld aroma met sinaasappelsmaak
U mag de naam sinaasappelaroma hiervoor niet gebruiken, want dat houdt in dat het aroma afkomstig is van sinaasappel.
X-aroma*

Sinaasappelaroma
U mag de naam sinaasappelaroma niet gebruiken voor een aroma dat alleen naar sinaasappel smaakt en niet ervan afkomstig is.

Natuurlijk aroma

Natuurlijk aroma
Dit is een natuurlijk aroma dat geen specifiek herkenbare geur of smaak heeft.

Natuurlijk X-aroma*

Natuurlijk sinaasappelaroma
Uitleg over 'natuurlijk' vindt u hieronder bij de vraag 'Wanneer mag u de term natuurlijk gebruiken voor een aroma?'

Natuurlijk X-aroma* met andere natuurlijke aromastoffen

Natuurlijk sinaasappelaroma met andere natuurlijke aroma’s
Deze naam mag u gebruiken voor een mengsel van natuurlijke aroma's waarin een bepaald aroma gemakkelijk te herkennen is.

Uitleg over 'natuurlijk’ vindt u hieronder bij de vraag 'Wanneer mag u de term natuurlijk gebruiken voor een aroma?'

* X verwijst naar de bron van aroma

Wanneer mag u de term 'natuurlijk' gebruiken voor een aroma?

Als u de term 'natuurlijk’ wilt gebruiken bij aroma's dan moet u aan 2 strikte eisen voldoen:

  1. Het aroma mag alleen natuurlijke aromastoffen bevatten. Dat betekent dat de aromastof voor minimaal 95 procent moet bestaan uit een specifieke aromastof afkomstig van de natuurlijke bron.
  2. Er gelden specifieke productie-eisen. Deze vindt u in paragraaf 7.4 van het Handboek Etikettering.

Uw toeleverancier van aroma's kan aangeven of u de term 'natuurlijk' mag gebruiken.

Wanneer moet u de naam rookaroma gebruiken?

De naam rookaroma moet u gebruiken als het aroma specifiek omschreven rookcomponenten bevat en het aan het levensmiddel een rooksmaak geeft.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie over de etikettering van aroma’s in paragraaf 7.4 van het Handboek Etikettering van levensmiddelen.