Resultaten monitoring waarschuwingsetiket op kip 2023

Op de verpakking van vers kipvlees moet een waarschuwing staan. Dit etiket geeft consumenten adviezen over het bewaren en bereiden van kip. In maart 2023 hebben we gekeken in hoeverre (voor)verpakt vers kipvlees van deze nieuwe waarschuwing is voorzien.

In het kort: supermarkten doen het goed, etiket ontbreekt bij poeliers, slagers en marktkramen

Het waarschuwingsetiket moet voedselvergiftigingen voorkomen. Deze kunnen veroorzaakt worden door ziekteverwekkende bacteriën die op rauw kipvlees aanwezig kunnen zijn. Sinds 1 januari 2023 is de vormgeving van deze waarschuwing veranderd. Vanaf die datum is het nieuwe etiket verplicht.

Nieuwe etikettering kippenvlees
Beeld: ©NVWA
Het nieuwe etiket

In supermarkten wordt kipvlees voorverpakt verkocht. Bij onze controles zagen we dat de waarschuwing op alle verpakkingen stond.

Op kipvlees dat bij poeliers, slagers en marktkramen wordt verkocht, doet de verkoper de kip meestal ter plekke in een verpakking. De waarschuwing moet dan op de vóór- of achterzijde van de verpakking staan. Verkopers mogen in dit geval de waarschuwing ook geven op een informatieblad, bon of folder die aan de koper wordt meegegeven. Maar bij onze controles zagen we dat de waarschuwing meestal ontbrak op de verpakking en ook niet op een andere manier werd gegeven.

Resultaten van het onderzoek

We hebben 75 verschillende (voor)verpakte kipproducten beoordeeld. Deze hebben we bij verschillende soorten verkopers gekocht: bij supermarkten, slagers, poeliers en op de markt.
 

  • op 26 verpakkingen was de waarschuwing vermeld
  • op 2 verpakkingen stond een waarschuwing, maar deze voldeed niet aan de nieuwe eisen
  • op 47 verpakkingen stond geen waarschuwing.
Verdeling van de beoordeelde producten en de resultaten
Bedrijfscategorie aantal beoordeelde producten aantal producten met juiste waarschuwing aantal producten met onjuiste waarschuwing aantal producten zonder waarschuwing
Supermarkten 21 21 0 0
Ambachtelijke slagerij 28 2 0 26
Slagerij behorend bij een formule 14 3 1 10
Ambachtelijke poelier 7 0 1 6
Marktverkoper 5 0 0 5
Totaal 75 26 2 47

Supermarkten

Bij de supermarkten hebben we zogenaamde voorverpakkingen beoordeeld. Dit zijn levensmiddelen die op een andere plaats van de verpakking en de etikettering zijn voorzien. Meestal doet de producent dit. Al deze voorverpakkingen kip voldeden aan de waarschuwingseis.

Overige verkopers

Bij de andere verkopers werd de kip bij aankoop door de verkoper in een verpakking gedaan.

  • Van de 54 beoordeelde producten hadden er maar 5 de juiste waarschuwing.
  • 2 verpakkingen hadden wel een waarschuwing, maar dit was niet de wettelijk voorgeschreven waarschuwing.
  • Bij 47 van de 54 kipproducten was geen waarschuwing vermeld.

Daar waar de juiste waarschuwing werd vermeld, gebeurde dit bijna altijd op de verpakking zelf. Bij 1 ambachtelijke slager was de waarschuwing op de meegeleverde bon vermeld.

Vervolg

Wij hebben brancheorganisaties gevraagd hun leden te attenderen op het verplichte waarschuwingsetiket bij kip. En hun leden op te dragen aan de wetgeving te voldoen.