Toegevoegd water in lijst van ingrediënten

Toegevoegd water moet u vrijwel altijd in de lijst van ingrediënten van een etiket opnemen. Lees hier hoe u dat doet. Bij vleesproducten en visproducten vermeld u toegevoegd water bij de benaming als het product meer dan 5 procent toegevoegd water bevat.

Wanneer hoeft u toegevoegd water niet in de lijst van ingrediënten op te nemen?

Er zijn 2 uitzonderingen waarbij u toegevoegd water niet in de lijst van ingrediënten van een etiket hoeft op te nemen:

  1. als het water tijdens de bereiding is toegevoegd om een ingrediënt dat in geconcentreerde of gedehydrateerde vorm is gebruikt, weer in zijn oorspronkelijke staat te brengen. Bijvoorbeeld magere melkpoeder dat wordt gebruikt in een vloeibaar zuiveltoetje.
  2. als het water aan het product als opgietvloeistof is toegevoegd. Deze vloeistof wordt meestal niet geconsumeerd. Bijvoorbeeld de opgietvloeistof waarin augurken zitten.

Hoe moet u toegevoegd water vermelden in de lijst van ingrediënten?

U moet toegevoegd water vermelden met de naam water in de lijst van ingredienten. In deze lijst staan de ingrediënten in volgorde van afnemend gewicht. Dat betekent dat het zwaarste ingrediënt bovenaan staat en het lichtste onderaan.

Uitzondering: water weegt minder dan 5 procent van het levensmiddel

Weegt het toegevoegde water minder dan 5 procent van het levensmiddel? Dan mag u het toegevoegde water op een andere plaats vermelden in de lijst van ingrediënten, bijvoorbeeld aan het eind van deze lijst.

Deze uitzondering geldt niet voor de volgende producten:

  • vlees
  • vleesbereidingen
  • onverwerkte visserijproducten
  • tweekleppige weekdieren

Bij deze producten moet u toegevoegd water wél opnemen in volgorde van afnemend gewicht, ook al weegt het water minder dan 5 procent van het levensmiddel.

Hoe berekent u de hoeveelheid toegevoegd water?

U berekent de hoeveelheid toegevoegd water door de hoeveelheid andere ingrediënten dan water af te trekken van de totale hoeveelheid van het eindproduct. Het getal dat u overhoudt is de hoeveelheid toegevoegd water.

Let op: vermeld toegevoegd water bij de benaming van vlees- en visproducten.

U moet toegevoegd water vermelden bij de benaming van vleesproducten en -bereidingen die eruit zien als een lap, braadstuk, plak, portie of karkas en die meer dan 5 procent toegevoegd water bevatten. Bijvoorbeeld 'gemarineerde varkensfiletlap met toegevoegd water'.

Hetzelfde geldt voor (bereide) visserijproducten die eruit zien als een lap, braadstuk, plak, portie, filet of als een volledig visserijproduct en die meer dan 5 procent toegevoegd water bevatten.

Het vermelden van toegevoegd water moet u op elke plek herhalen waar u de benaming gebruikt.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie over het vermelden van toegevoegd water in de lijst van ingrediënten in paragraaf 7.9 van het  Handboek Etikettering van levensmiddelen.