Wettelijke eisen energielabels huishoudelijke apparaten

Voor de huishoudelijke producten bent u verplicht een energielabel op te stellen. De informatie daarop moet juist zijn en u moet het label op de juiste wijze op het product aanbrengen. Hieronder de belangrijkste eisen en informatie.

Juiste inhoud en presentatie energielabel

Het energielabel moet voldoen aan een aantal eisen:

 • de informatie op het label moet juist zijn en volledig
 • het label moet de juiste vormgeving hebben
 • ook moet het label goed zichtbaar op de buitenkant van het product zitten

De volledige eisen vindt u op de website energielabel.nl. En op de pagina Energy-efficient products van de Europese Commissie.

Technische documentatie

Er moet technische documentatie beschikbaar zijn waaruit blijkt dat de opgegeven waarden van het energielabel kloppen. De leverancier moet deze gegevens toevoegen in de Europese database 'European Registry for Energy Labelling' (EPREL). De volgende onderdelen moeten daarbij minimaal aanwezig zijn:

 • algemene beschrijving model
 • verwijzingen naar de toegepaste geharmoniseerde normen, of andere gehanteerde metingsnormen en de testomstandigheden als deze hierin onvoldoende zijn beschreven
 • te nemen specifieke voorzorgsmaatregelen voor de assemblage, de installatie, het onderhoud of het testen van het model
 • gemeten technische parameters  van het model
 • met de gemeten parameters gemaakte berekeningen
 • de testomstandigheden als niet voldoende beschreven

Aanvullende eisen webwinkels

Voor webwinkels gelden de volgende aanvullende eisen:

 • Het energielabel en het productinformatieblad van de apparaten moeten op de website staan. Het productinformatieblad is een overzicht van aanvullende gegevens die per apparaat beschreven staan.
 • In advertenties en reclamemateriaal moet de energie-efficiëntieklasse van het product worden vermeld, en de schaal van de efficiëntieklassen.

Zie de gedelegeerde Verordening (EU) 518/2014 (aanvullende eisen webwinkels).

Hoe kom ik aan een energielabel?

Een producent of leverancier moet het energielabel zelf opstellen, onder andere aan de hand van de eisen. U kunt zelf een testlaboratorium zoeken dat het label maakt. U voegt de afgedrukte etiketten en productinformatiebladen vervolgens kosteloos bij het product. Een winkelier kan het label eventueel opvragen bij de leverancier, of het downloaden in de Eprel database.

Verschil verantwoordelijkheid voor producent en distributeur

De Europese wetgeving stelt verschillende eisen aan de verantwoordelijkheden voor producenten en distributeurs. De verantwoordelijkheden voor de producenten (leveranciers) staan in artikel 3, 4 en 6 van de Europese verordening (EU) 2017/1369. De verantwoordelijkheden voor de distributeurs (handelaren) staan in artikel 5 en 6 van deze verordening.

Controle door de NVWA

Wij controleren of bedrijven zich aan de regels houden. Dat doen we via inspecties bij verkopers. Wanneer consumenten een product aantreffen zonder energielabel, dan kunnen ze dit bij ons melden.

Meer informatie over de wetgeving