Etikettering cosmetica

Wat moet er op het etiket van een cosmetisch product vermeld staan? Kijk wat hierover in de wet staat.

Wettelijke eisen voor etiketten op cosmetische producten

Als importeur of producent van cosmetische producten hebt u te maken met de Cosmeticaverordening EG 1223/2009. Deze is in Nederland geïmplementeerd in het Warenwetbesluit cosmetische producten 2011.

De Cosmeticaverordening stelt ook eisen aan het etiket. Bekijk de Checklist etiketteringsverplichtingen voor cosmetica.