Etikettering cosmetica

Als importeur of producent van cosmetische producten hebt u te maken met de Cosmeticaverordening EG 1223/2009. Deze is in Nederland geïmplementeerd in het Warenwetbesluit cosmetische producten 2011.

De in een cosmetisch product gebruikte ingrediënten moeten op het etiket staan. Volgens de wet moet het etiket van cosmetische producten onder andere voorzien zijn van:

  • functie product; als de aanbiedingsvorm onduidelijkheid kan geven voor de gebruiker
  • naam en adres fabrikant/importeur
  • inhoud
  • gebruiksvoorwaarden en waarschuwingen
  • land van oorsprong als het product buiten de EU vervaardigd is
  • batch of codenummer
  • datum minimale houdbaarheid of als het product langer houdbaar is dan 30 maanden, aangeven hoe lang het product na openen nog te gebruiken is
  • ingrediënten

Houdbaarheid cosmetica

Is een product langer houdbaar dan 30 maanden? Dan geven cosmeticafabrikanten dit weer op het etiket met het symbool 'open potje'. Als hier 12M op staat, is het product na openen nog 1 jaar houdbaar. Als fabrikant bent u verplicht dit symbool te gebruiken als een product langer dan 30 maanden houdbaar is. Voor alle andere cosmetische producten geldt een tenminste-houdbaar-tot-datum.

Meer informatie