Checklist etiketteringsverplichtingen cosmetica en spuitbussen

Het etiket op een cosmeticaproduct moet voldoen aan wettelijke eisen. Kijk wat er op het etiket moet staan. Voor spuitbussen zijn er aanvullende eisen.

Dit moet op het etiket van een cosmeticaproduct staan

Volgens artikel 19 van de Cosmeticaverordening EG 1223/2009 en het Warenwetbesluit cosmetische producten 2011 moet het etiket deze zaken vermelden:

 • naam en adres van de fabrikant of importeur
  Het moet duidelijk zijn wie verantwoordelijk is voor het op de markt brengen van het product.
 • land van productie
  Dit hoeft alleen als het product buiten de EU is gemaakt.
 • inhoud
  Geef aan hoeveel er in de verpakking zit.
 • houdbaarheid
  Geef de datum voor minimale houdbaarheid: ‘ten minste houdbaar tot’. Is het product langer houdbaar dan 30 maanden? Geef dan aan hoe lang het product na openen nog te gebruiken is. Gebruik hiervoor het symbool ‘open potje’.
 • zo nodig: gebruiksaanwijzing
  Een gebruiksaanwijzing is vaak niet nodig, alleen wanneer bij het product eventuele waarschuwingen of bijzondere voorzorgsmaatregelen nodig zijn. In de bijlagen III t/m VI van de Cosmeticaverordening kunt u zien wanneer dit zo is. Sommige producten zijn bijvoorbeeld niet geschikt voor jonge kinderen of mogen niet worden aangebracht op een beschadigde of geïrriteerde huid. Geef in de gebruiksaanwijzing aan hoe het product het beste toegepast kan worden.
 • batch- of codenummer
  Is er iets mis met een cosmeticaproduct? Met dit nummer kan gecontroleerd worden of het voor de hele partij geldt.
 • zo nodig: functie van het product
  Dit hoeft alleen als de aanbiedingsvorm onduidelijkheid kan geven voor de gebruiker. U hoeft het dus niet te doen als de functie al blijkt uit de naam of verpakking. Geef in een eventuele omschrijving aan waar het product voor is.
 • ingrediënten
  Vermeld welke ingrediënten in het product aanwezig zijn.
  • Gebruik de INCI-naam van de ingrediënten. INCI (International Nomenclature Cosmetic Ingredients) is een internationale standaard. Dankzij INCI worden ingrediënten overal op dezelfde manier vermeld, in ieder geval in Europa en de VS. Een overzicht van INCI-namen staat op de website van de Europese Commissie, in het dossier CosIng. Ook in EU Verordening 2022/677 staat een lijst, maar deze wordt om de 10 jaar aangepast.
  • Ingrediënten die in de vorm van nanomateriaal in het product zijn verwerkt moeten apart worden vermeld. De INCI-naam van het ingrediënt wordt gevolgd door het woord nano tussen haakjes. Bijvoorbeeld 'zinc oxide (nano)'. Meer over nanotechnologie.
  • Vermeld de ingrediënten in volgorde van gewicht. Het zwaarst wegende ingrediënt staat vooraan.

Welke taal op het etiket?

Brengt u een product in Nederland op de markt? Dan moeten de volgende zaken ook in het Nederlands op het etiket staan:

 • functie van het product
 • gebruiksaanwijzing
 • eventuele waarschuwingen of bijzondere maatregelen
 • inhoud
 • houdbaarheid

De regels hiervoor verschillen per EU-land.

Checklist etiketteringsverplichtingen spuitbussen

De etiketteringsverplichtingen voor spuitbussen staan in de Europese aërosolenrichtlijn. Op de pagina over huishoudchemicaliën vindt u een overzicht van de belangrijkste regels.

Wie moet zich aan de regels voor het etiket houden?

Alle marktpartijen, bijvoorbeeld fabrikanten, importeurs en distributeurs.