Checklist etiketteringsverplichtingen cosmetica en spuitbussen

Een etiket voor cosmetica en spuitbussen moet voldoen aan wettelijke eisen. Check in de cosmeticaverordering en aërosolenrichtlijn welke eisen dit zijn.

Checklist etiketteringsverplichtingen cosmetica

Als importeur, producent of distributeur van cosmetische producten hebt u te maken met de Cosmeticaverordening EG 1223/2009. Deze is in Nederland geïmplementeerd in het Warenwetbesluit cosmetische producten 2011

Volgens de wet moet het etiket van cosmetische producten onder andere voorzien zijn van:

  • Functie product, als de aanbiedingsvorm onduidelijkheid kan geven voor de gebruiker.
  • Naam en adres fabrikant/importeur.
  • Inhoud.
  • Gebruiksvoorwaarden en waarschuwingen.
  • Land van oorsprong als het product buiten de EU vervaardigd is.
  • Batch of codenummer.
  • Datum minimale houdbaarheid. Of, als het product langer houdbaar is dan 30 maanden, aangeven hoe lang het product na openen nog te gebruiken is.
  • De ingrediënten van het product moeten worden aangeduid volgens de International Nomenclature Cosmetic Ingredients (INCI). Deze namen moeten gebruikt worden bij het vermelden van de (verplichte) ingrediënten declaratie op cosmetica. Er is geen sprake van een Engelstalige of Nederlandse INCI, maar van een internationaal te gebruiken INCI. Een overzicht is te vinden op de website van de Europese Commissie, in het dossier CosIng. INCI is internationaal en dus voor alle EU-landen en onder andere de VS gelijk.

Checklist etiketteringsverplichtingen spuitbussen

Etikettering van spuitbussen is geregeld in de Europese aërosolenrichtlijn.

Meer over etiketteringsverplichtingen spuitbussen op pagina Huishoudchemicaliën.