Etikettering speelgoed

Er gelden strenge etiketteringseisen voor het op de markt brengen van speelgoed:

  • Het artikel moet voorzien zijn van de verplichte aanduidingen, bijvoorbeeld naam en adresgegevens en – indien van toepassing – waarschuwingen als ‘Niet bedoeld voor kinderen jonger dan 3 jaar’. Gebruik hiervoor NPR-CEN/TR 15071 (Nationale vertalingen van gevaar en instructies voor het gebruik in EN 71).
  • Ook de CE-markering is een verplichte aanduiding. Deze mag niet zomaar worden aangebracht. Dat mag pas als op basis van een onderbouwing het speelgoed voldoet aan de essentiële veiligheidseisen.
  • Er mogen geen waarschuwingen worden aangebracht die in strijd zijn met het gebruik waarvoor het bestemd is. Bijvoorbeeld een rammelaar mag niet worden voorzien van de waarschuwing 'Niet bedoeld voor kinderen jonger dan 3 jaar' of het symbool dat daar gelijk aan staat.

Meer informatie