Speelgoed

De NVWA waarschuwt consumenten voor onveilig speelgoed. We onderzoeken meldingen. En we laten onveilig speelgoed uit de handel halen.

Wat is speelgoed

Speelgoed zijn artikelen voor baby's, peuters, kleuters en kinderen tot 14 jaar om mee te spelen, ook als ze hier niet specifiek voor ontworpen zijn. Speeltoestellen voor particulier gebruik worden ook gezien als speelgoed. Voor speelgoed gelden veiligheidseisen. 

Speelgoed voor de groep zeer kwetsbare kinderen (baby's en peuters) onder de 3 jaar moet aan nog strengere eisen voldoen.

Consument: meld onveilig product bij NVWA via 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).

Als bedrijf kunt u een onveilig product melden via de Business Gateway op de website van de Europese Commissie. Lees meer over melden van onveilige non-foodproducten.

Europese RAPEX-systeem

Elk EU-land is verplicht informatie uit te wisselen over gevaarlijke producten. Voor Nederland doet de NVWA dat. Deze producten worden opgenomen in het Europese RAPEX-systeem. Dat gebeurt als er kans is op ernstig letsel en ernstige gezondheidsschade.