Handleiding CoA dierlijke producten en diervoeder

De NVWA verstrekt diverse officiële documenten t.b.v. de export van dieren en goederen.  De afdeling Certificeren op Afstand (CoA) verstrekt officiële documenten op basis van de certificeringskaders die zijn beschreven in de instructie certificering algemeen EXA-01. Dit document dient als uitbreiding en verduidelijking van de voorwaarden voor documenten die via CoA Dierlijk worden verstrekt. 
In dit document wordt de werkwijze beschreven voor het verstrekken van veterinaire certificaten voor de volgende producten: 

 • Diervoeders en diervoedergrondstoffen 
 • Dierlijke producten en producten met dierlijke grondstoffen niet bestemd voor humane consumptie, onder andere:
       - Huiden, wol, jachttrofeeën;
       - Verwerkte mest; 
       - Laboratorium- en onderzoeksmaterialen zoals voedingsbodems.
 • Dierlijke producten en producten met dierlijke grondstoffen bestemd voor humane consumptie, onder andere:
       - Bepaalde levensmiddelen; 
       - Eieren en ei-producten; 
       - Gelatine en collageen; 
       - Bijenteeltproducten; 
       - Gehydroliseerde eiwitten; 
       - Zuivelproducten die niet onder de aanvraagprocedure bij COKZ   
          vallen.