Algemene procedures export levende dieren, dierlijke producten, diervoeder

Overzicht van exportprocedures die de NVWA voor verschillende exportprocessen heeft opgesteld. 

Certificering algemeen (EXA-01)
Beschrijft het raamwerk aan certificeringsmogelijkheden.

Verzoekcertificering aanvragen (VCA-01)
Beschrijft de mogelijkheden en de stappen om een certificaat aan te vragen als tussen de overheden geen bindende afspraken over een certificaat zijn gemaakt.

Afgifte van een replacement (EXA-02)
Beschrijft op welke wijze vervangende documenten kunnen worden afgegeven voor partijen die in Nederland zijn gecertificeerd, bestemd zijn voor een derde land of een lidstaat van de EU en zich niet meer op Nederlands grondgebied bevinden.

Retourpartijen
Beschrijft wat u moet als de export geweigerd wordt in het derde land en de producten opnieuw de EU binnenkomen.

Certificeren in transito (EXA-10)
Beschrijft welke documenten kunnen worden afgegeven voor een partij die veterinair is vrijgegeven, maar douanetechnisch (nog) niet.

Instructie controle dierziektesituatie (EXCD-01)

Beschrijft de informatiebronnen voor het vaststellen van de dierziektesituatie.