Algemene procedures export levende dieren, dierlijke producten, diervoeder

Overzicht van exportprocedures die de NVWA voor verschillende exportprocessen heeft opgesteld. 

Certificering algemeen

Het document Exportcertificering algemeen (EXA-01) beschrijft de basiskaders voor veterinaire exportcertificering en het bijbehorend toezicht . Deze instructie is van toepassing op de afgifte van officiële certificaten door de NVWA, voor de verplaatsing van dieren en goederen (inclusief levende producten).

Verzoekcertificering

Het document Verzoekcertificering aanvragen (VCA-01) beschrijft de mogelijkheden en de stappen om een certificaat aan te vragen als tussen de overheden geen bindende afspraken over een certificaat zijn gemaakt.

Afgifte van een Replacement

Het document Afgifte van een replacement (EXA-02) beschrijft op welke wijze vervangende documenten kunnen worden afgegeven voor partijen die in Nederland zijn gecertificeerd, bestemd zijn voor een derde land of een lidstaat van de EU en zich niet meer op Nederlands grondgebied bevinden.

Eisen aan retourzendingen

De pagina Eisen aan retourzendingen beschrijft wat u moet doen als de export geweigerd wordt in het derde land en de producten opnieuw de EU binnenkomen.

Certificeren in transito

Het document Certificeren in transito (EXA-10) beschrijft welke documenten kunnen worden afgegeven voor een partij die veterinair is vrijgegeven, maar douanetechnisch (nog) niet.

Werkvoorschrift toegestane laboratoria dierziektetesten export derde landen

Het Werkvoorschrift toegestane laboratoria dierziektetesten export derde landen (K-O&O-IE-WV05) beschrijft de controle of een dierziektetest is uitgevoerd door een laboratorium dat is toegestaan.

Instructie controle dierziektesituatie

Het document Instructie controle dierziektesituatie (EXCD-01) beschrijft de informatiebronnen voor het vaststellen van de dierziektesituatie.