Retourpartijen

Eisen aan retourpartijen

Zodra door u besloten wordt een partij terug te halen, moet u zorgen dat er zo spoedig mogelijk een aantal documenten in orde worden gemaakt. Bij inklaring in de EU moet u bij aankomst op de Buitengrens Inspectie Post (BIP) de volgende documenten overleggen:

  • Het originele exportcertificaat of een, door de bevoegde autoriteit in het land van herkomst, gewaarmerkte kopie hiervan
  • De reden van weigering
  • Een non manipulatie verklaring (*) 

Non-manipulatieverklaring

De non-manipulatieverklaring is nodig om de garantie te geven dat aan de voorwaarden van opslag en vervoer van de producten is voldaan en dat de betrokken producten geen bewerking hebben ondergaan.

In bijlage 1 van het document BPR 30: Retourpartijen vindt u een voorbeelddocument.

Als de bevoegde autoriteit in het land waarvandaan de partij wordt retour gehaald dit document afgeeft, voldoet u aan de gestelde eisen. Als zij een ander document afgeven, zal de NVWA dit document eerst aan een grondige inspectie onderwerpen.

Een non-manipulatieverklaring is niet nodig als de container van het originele zegel is voorzien. Bij deze containers kan in plaats van de non-manipulatieverklaring een attest van de vervoerder worden overlegd, waarin deze verklaart dat de inhoud niet bewerkt of uitgeladen is.

Regelgeving

  • Nadere informatie over retourpartijen kunt u terugvinden in BPR 30: Retourpartijen, artikel 77.1h van de Verordening (EU) 2017/625, gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2074 en Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2098.

  • Europese regelgeving kunt u vinden op de internetsite van de Europese Unie