Eisen aan retourzendingen

Als u een zending terughaalt dan krijgt u bij terugkeer in de EU te maken met importcontroles.

Documenten

In de procedure staat onder andere dat u voor de importcontrole een aantal documenten in orde moet maken. Bij aankomst van de zending in de grenscontrolepost (GCP) moet u de volgende documenten kunnen overleggen:

  • Het officiële exportcertificaat afgegeven door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van oorsprong, of een door de bevoegde autoriteit gewaarmerkt afschrift hiervan.
  • Een non-manipulatieverklaring afgegeven door de bevoegde autoriteit van het derde land.
  • Een acceptatieverklaring wanneer de zending niet in een Nederlandse Grenscontrolepost (GCP) ter keuring wordt aangeboden of wanneer de zending niet retour gaat naar het bedrijf van verzending. Deze acceptatieverklaring kunt u aanvragen bij de NVWA, Afdeling Certificeren op Afstand (NVWACOA@nvwa.nl).

Non-manipulatieverklaring

Een non-manipulatieverklaring is nodig om de garantie te geven dat aan de voorwaarden van opslag of quarantaine in het derde land is voldaan en dat de betrokken producten geen bewerking hebben ondergaan. Ook wordt de reden van weigering in deze verklaring vermeld.

Een voorbeelddocument vindt u in bijlage 1 (producten voor humane consumptie) en bijlage 2 (producten voor niet humane consumptie) van het document Retourzendingen (BPR 30) en bijlage 1 (levende dieren) van het document Retourzendingen levende dieren (BPR 31).

Een non-manipulatieverklaring is niet altijd nodig in het geval van verzegelde zendingen met een intact oorspronkelijk zegel. In plaats van de non-manipulatieverklaring mag dan een verklaring van de voor de zending verantwoordelijke exploitant worden overlegd.

Geen mogelijkheid om terug te keren

Voldoet de zending niet aan de gestelde eisen voor wederinvoer in de EU, dan zal uw zending aan de grens geweigerd worden. De zending mag de EU dan niet in. De zending kan in dat geval vernietigd worden of doorgestuurd worden naar een ander land buiten de EU (met volledige wetenschap van de non-acceptatie).

Waar staat dit in de wet?

De relevante Europese regelgeving is: