Exportkanalisatiesysteem (EKS)

Zelf meer controle op exportcertificering voor vlees en vleesproducten? Voer dan een exportkanalisatiesysteem (EKS) in. Daarmee regelt u voortaan zelf op afstand de documenten voor vleesvervoer binnen Nederland en voor export van vlees en vleesproducten naar landen buiten de EU.

Voor de export van dieren en dierlijke producten heeft u meestal exportcertificaten nodig. Het exportkanalisatiesysteem EKS helpt u hierbij. U kunt dit systeem invoeren in uw bedrijf en aanvragen bij de NVWA. Keuren wij uw aanvraag goed? Dan kunt u voortaan zelf geleidebiljetten voor vlees aanmaken en exportdocumenten aanvragen.

Gebruikt u EKS al? En wilt u een nieuwe product-land(en)combinatie toevoegen? Vraag dan een tussentijdse audit aan bij de NVWA.

Voor het aanvragen van een EKS heeft u een klantnummer of debiteurnummer nodig. Dit nummer kunt u aanvragen bij de NVWA.

Wat is een exportkanalisatiesysteem?

Een exportkanalisatiesysteem is een vrijwillig kwaliteitssysteem van een bedrijf voor het waarborgen van 3e landeneisen. Als u een exportkanalisatiesysteem invoert, dan kunt u op een effectievere manier gebruik maken van de certificering van partijen vlees(producten).

Dat gaat via de automatische afgifte van geleidebiljetten en centrale afgifte van exportcertificaten. De NVWA komt jaarlijks bij u langs om het systeem goed te keuren en te controleren.

Met dit systeem nemen bedrijven meer verantwoordelijkheid voor het waarborgen van landeneisen en de kanalisatie voor de export van producten naar derde landen.

Wat is het voordeel van een EKS voor bedrijven?

Het voordeel van een door de NVWA goedgekeurd exportkanalisatiesysteem is dat we minder vaak langskomen voor een inspectie. Ook bent u niet meer afhankelijk van de planning en inzetbaarheid van certificerende ambtenaren.

Hoe werkt EKS voor bedrijven?

De infographic met uitleg komt op hoofdlijnen op het volgende neer:

  • Vraag een EKS Audit aan
  • Maak zelf een geleidebiljet aan
  • Vraag een exportcertificaat aan

Vraag een EKS Audit aan

Voer een EKS in uw bedrijf in en vraag een EKS Audit bij de NVWA aan. Hiervoor komen we bij u langs. Bij goedkeuring krijgt u toegang tot het systeem e-CertNL en kunt u direct aan de slag.

Maak zelf een geleidebiljet aan

Is een partij gereed voor transport? Maak dan zelf in e-CertNL een geleidebiljet aan en print dat per partij, voor de product-land combinaties waarvoor u een EKS heeft. e-CertNL maakt het geleidebiljet automatisch aan als gewaarmerkt digitaal formulier zonder tussenkomst van de NVWA. U kunt het geleidebiljet zelf printen op blanco papier.

Vraag een exportcertificaat aan

Kondig een aanvraag voor exportcertificering via e-CertNL uiterlijk om 06.00 uur aan op de werkdag voor de dag van verlading. Deze aanvraag moet volledig zijn ingevuld uiterlijk voor het aangekondigde moment van verlading doch uiterlijk om 16.30 uur op de dag van verlading.

Als uw bedrijf voldoet aan de eisen van het exportkanalisatiesysteem dan ontvangt u van de NVWA het exportcertificaat op afstand. U maakt zelf het exportcertificaat op. Via e-CertNL worden de eisen automatisch gecontroleerd. Vervolgens wordt het document door Certificering op Afstand (CoA) geprint, getekend en gewaarmerkt. U ontvangt het exportcertificaat via de post. Bij spoed kunt u in overleg met CoA de certificaten (laten) ophalen bij CoA.

Na het aangegeven laad-tijdstip kunnen alleen nog de aantallen en gewichten van de lading naar beneden bijgesteld worden.

Toezicht op geleidebiljetten en exportcertificaten

In plaats van een partijcontrole tijdens verlading, voert de NVWA regelmatig onaangekondigde Exportproductie-inspecties (EPI) uit. Deze zijn volledig ontkoppeld van het tijdstip van afgifte van een geleidebiljet.

Ook voert de NVWA op exportcertificaten steekproefsgewijs een Export Verlading Inspectie (EVI) uit. Deze EVI gaat altijd over een specifieke verlading.

Hoeveel inspecties u krijgt is afhankelijk van het functioneren van uw EKS. Bij goed functioneren komt de NVWA  juist minder vaak inspecteren.

Kosten EKS

De jaarlijkse audit van EKS en de steekproefsgewijze inspecties bij geleidebiljetten en exportcertificering maken onderdeel uit van de inspecties erkenningsverlening, onderhoud en systeemtoezicht en de daarbij behorende NVWA-tarieven.

Bekijk de actuele tarieven via Overzicht van tarieven en normeringen op de pagina Tarieven NVWA.

Bij wie kunt u terecht met vragen?

De NVWA kan u helpen bij het voorbereiden van uw EKS-aanvraag. Bijvoorbeeld hulp bij inhoudelijke zaken via e-mail. Of, met een bezoek aan uw bedrijf door een auditor. Voor zo'n bezoek moet u de NVWA betalen. Met vragen kunt u terecht bij eks@nvwa.nl.

Vlees

Zelf meer controle op exportcertificering voor vlees en vleesproducten? Voer dan een exportkanalisatiesysteem (EKS) in. Daarmee regelt u voortaan zelf op afstand de documenten voor vleesvervoer binnen Nederland en voor export naar landen buiten de EU.