Exportregistraties, overzicht

Als u wilt exporteren naar een derde land, kan uw bedrijf een exportregistratie nodig hebben.

Wat is een exportregistratie?

Een exportregistratie is een garantie dat uw bedrijf voldoet aan specifieke voorwaarden die een derde land stelt. Een aantal derde landen verplicht dit voor export. De voorwaarden waar bedrijven aan moeten voldoen verschillen per land en product. Soms is het voldoende dat een bedrijf door ons erkend is, maar het kan ook zijn dat u ons documentatie moet aanleveren en wij een inspectie komen uitvoeren op uw bedrijf.

Controle op de voorwaarden

Uw bedrijf krijgt een exportregistratie als is gecontroleerd dat het voldoet aan de voorwaarden die het derde land stelt. Het ontvangende land wil meestal dat wij dit controleren, maar in enkele gevallen komen de veterinaire autoriteiten van derde landen deze inspecties zelf op bedrijven uitvoeren.

Exportregistratie aanvragen?

Neem contact op met uw brancheorganisatie voor informatie en begeleiding bij het aanvragen van een exportregistratie. De infographic 'aanvraagproces exportregistratie export veterinaire producten' geeft een algemeen overzicht voor het aanvraagproces van een exportregistratie, met uitzondering van zuivel.

Landen die exportregistraties eisen

Hieronder vindt u welke landen exportregistraties verplicht stellen en voor welke bedrijfstypen of producten zij dat doen, voor zover bij ons bekend. Ook ziet u welke bedrijven deze exportregistraties hebben.