Export: hoe werkt dat?

Export is het uitvoeren van goederen, planten en dieren naar het buitenland. Bij export naar landen buiten de EU spreken we over export naar 'derde landen'. Daarover zijn hieronder wat zaken op een rij gezet voor u.

Eisen van derde landen

Overheden van derde landen kunnen eisen stellen aan de invoer van goederen, planten en dieren. De eisen zijn erop gericht om te zorgen dat de dieren of planten gezond zijn. En de goederen veilig zijn voor mensen, dieren of planten in dat land.

De eisen kunnen gaan over:

 • ziektes (plant en dier)
 • de origine
 • het productieproces
 • gebruikte ingredi├źnten
 • de verpakking
 • de manier van vervoeren
 • de controles door de Nederlandse overheid
 • de benodigde documenten

Controles op eisen van derde landen

De NVWA en de plantaardige keuringsdiensten NAK, Naktuinbouw, KCB en BKD hebben een belangrijke rol in de export van goederen, planten en dieren vanuit Nederland, omdat derde landen eisen dat zij de volgende taken uitvoeren:

 • exportdocumenten afgeven na controles op zendingen.
 • controleren of bedrijven voldoen aan specifieke voorwaarden van derde landen. Zie ook de exportregistraties en bedrijvenlijsten (fyto).
 • controles door derde landen faciliteren. Dit gebeurt via vragenlijsten (questionnaires) of inspecties in Nederland waarin wordt gefocust op het toezicht op en/of de prestaties van bedrijven. Op basis daarvan bepalen sommige derde landen of een Nederlands product, plant of dier in hun land mag worden ingevoerd.

Exportdocumenten

Om goederen, planten of dieren naar derde landen te exporteren kan het nodig zijn dat u een exportdocument met de zending moet meesturen.

De NVWA geeft de volgende exportdocumenten af:

 • veterinaire certificaten voor dieren, dierlijke producten en diervoeder
 • food, non-foodverklaringen voor levensmiddelen en consumentenproducten
 • free-sale verklaringen voor levensmiddelen en diervoeder

De volgende keuringsdiensten geven namens de NVWA fytosanitaire certificaten voor planten en plantaardige producten af:

 • NAK (pootgoed en zaaigoed landbouwgewassen)
 • Naktuinbouw (zaaizaad en plantgoed tuinbouw)
 • KCB (verse groenten en fruit, snijbloemen en potplanten)
 • BKD (bloembollen)

Voor de afgifte van exportdocumenten hebben deze instanties exportprocedures opgesteld en gebruiken zij het elektronische systeem e-CertNL.

Waarvoor dient een exportdocument?

Op een exportdocument staan verklaringen en gegevens over een zending goederen, planten of dieren. Derde landen eisen dat Nederland daar bepaalde garanties over afgeeft. Een toezichthoudende instantie controleert of de informatie op het document overeenkomt met de zending. Als dat zo is, dan geeft de instantie het exportdocument af en wordt dat meegestuurd met de zending. Het ontvangende land controleert dit.

Als een zending onverhoopt wordt geweigerd bij aankomst in het derde land, dan kunt u een exportdocument nodig hebben om de zending weer in te voeren in de Europese Unie.

Waarvoor bent u als exporteur verantwoordelijk?

U moet zelf achterhalen welke eisen het derde land stelt aan de goederen, planten of dieren die u wil exporteren en nagaan of deze actueel zijn. Daarnaast moet u zorgen dat wordt voldaan aan deze eisen, en moet u de exportprocedures van de toezichthoudende instanties volgen.

Diverse exportprocedures en informatie over de eisen van derde landen voor goederen, planten en dieren vindt u op de volgende pagina's:

Laat u goed informeren over export

Export kan erg complex zijn, omdat verschillende betrokkenen partijen een rol hebben. Denk aan importeurs, autoriteiten in het derde land, landbouwraden en -attach├ęs, het ministerie van LNV en de bevoegde instanties in Nederland. Daarom adviseren wij u zich te laten begeleiden door een brancheorganisatie.

Daarnaast kunt u zich abonneren op de volgende nieuwsbrieven van de NVWA:

Export naar landen binnen de EU

Voor export naar landen binnen de EU gelden andere regels. We noemen export binnen de EU ook wel intraverkeer.