Exporteren van producten met oorsprong buiten Nederland

Producten naar een ander EU-land

Voor bestemmingen binnen de EU worden geen fytosanitaire certificaten verstrekt. Toch kan het nodig zijn om aan de fytosanitaire dienst van een andere lidstaat informatie te verstrekken over partijen planten die gegroeid zijn in de ene lidstaat en geëxporteerd worden vanuit een andere lidstaat. Voor dit doel is een pre-exportcertificaat ontworpen.

Deze documenten kunnen worden aangevraagd bij de keuringsdiensten.

Peststatus van relevante annex II-A-organismen in relevante Lidstaten, te gebruiken in e-CertNL. Met uitzondering van de combinaties met "Present" en "Transient", mag er verklaard worden dat genoemde organismen niet voorkomen in genoemde landen.

Producten uit andere EU-landen

Producten uit andere EU-landen komen alleen in aanmerking voor exportcertificering in Nederland als de partij daadwerkelijk in Nederland aanwezig is.

Producten uit landen buiten de EU

Als er aanwijzingen zijn dat een land van herkomst geen aanvullende verklaringen op het fytosanitair certificaat wil opnemen, kan de NVWA een brief sturen naar dat land, met het verzoek de aanvullende verklaringen, die nodig zijn voor re-export, af te geven. Bedrijven kunnen zich hiertoe melden bij de NVWA.