Verpakkingshout, exportprocedure

Wereldwijde standaard behandeld verpakkingshout ISPM 15

Wereldwijd wordt steeds meer gebruik gemaakt van verpakkings- en stuwhout in het handelsverkeer. Daardoor kunnen schadelijke organismen, die mogelijk in het hout zitten, ongemerkt en ongewild worden verspreid.

Verspreiding van deze schadelijke organismen is te voorkomen door houten verpakkingen te behandelen conform ISPM 15. Behandeld verpakkingshout krijgt het merkteken ISPM 15 als het hout is behandeld door erkende bedrijven. Het merkteken geeft aan dat het hout zodanig is behandeld dat eventueel aanwezige schadelijke organismen zijn gedood. Hout dat eenmaal is behandeld en gemarkeerd is onbeperkt inzetbaar voor de handel met landen die ISPM 15 hebben geaccepteerd. Zendingen met hout conform ISPM 15 hebben geen fytosanitair certificaat of plantenpaspoort voor het hout nodig; het merkteken is het bewijs dat het hout in orde is.

Steeds meer landen eisen dat houten verpakkingen van geïmporteerde goederen en stuwhout voldoen aan de criteria van ISPM 15. Een zending die niet aan deze criteria voldoet, kan door het betreffende land worden vastgehouden, teruggestuurd of vernietigd.

Lijst geregistreerde ondernemingen

De NVWA adviseert gebruikers van houten verpakkingen (inclusief stuwhout) dan ook om geen risico’s te nemen en bij de toeleverancier hout te bestellen dat is behandeld volgens ISPM 15. Wanneer u gemarkeerde houten verpakkingen wilt laten repareren en het ISPM 15-merkteken wilt behouden, moet de reparatie door een SMHV-geregistreerd bedrijf plaatsvinden. Bij SMHV geregistreerde ondernemingen kunnen garanderen dat de houten verpakkingen (inclusief stuwhout) voldoen aan de eisen van ISPM 15.

Landen kunnen aanvullende eisen stellen aan het verpakkingshout. Zie het export-landenoverzicht.

Meer over markeren van houten verpakkingen

Mer over het markeren van houten verpakkingen leest u bij Verpakkingshout en stuwhout: ISPM 15.