Verpakkingshout, exportprocedure

Wereldwijde standaard behandeld verpakkingshout ISPM 15

Wereldwijd wordt steeds meer gebruik gemaakt van verpakkings- en stuwhout in het handelsverkeer. Daardoor kunnen schadelijke organismen, die mogelijk in het hout zitten, ongemerkt en ongewild worden verspreid.

Behandeld verpakkingshout krijgt het merkteken ISPM 15. Dit houdt in dat het hout zodanig is behandeld dat eventueel aanwezige schadelijke organismen zijn gedood. Hout dat eenmaal is behandeld en gemarkeerd is onbeperkt inzetbaar voor de handel met landen die ISPM 15 hebben geaccepteerd. Zendingen met hout conform ISPM 15 hebben geen fytosanitair certificaat of plantenpaspoort voor het hout nodig; het merkteken is het bewijs dat het hout in orde is.

Landen kunnen aanvullende eisen stellen aan het verpakkingshout. Zie het export-landenoverzicht.