VK publiceert nieuw ontwerp Border Target Operating Model (TOM) voor feedback

Het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuw draft ontwerp Target Operating Model (TOM) gepubliceerd. Dit is een voorlopige tekst.
Eind mei, begin juni is de definitieve versie voorzien. De voorlopige versie geeft aan dat vanaf 31 oktober 2023 alle veterinaire producten moeten zijn voorzien van een gezondheidscertificaat, en 'medium risk plants and plants products' moeten zijn voorzien van een fytosanitair certificaat. Welke plantaardige producten hieronder vallen is nog niet duidelijk. Daarnaast geeft het document aan hoe de grenscontroles bij import van veterinaire en fytosanitaire goederen in het GB zullen plaatsvinden. Deze controles treden gefaseerd in werking vanaf 31 januari 2024.

Er is nog veel onduidelijkheid over de invulling en consequenties en het VK organiseert voor diverse stakeholders informatiesessies. De NVWA bestudeert dit nieuwe ontwerp TOM en zoekt duidelijkheid bij haar VK collega’s. De NVWA adviseert exporteurs en andere ketenbelanghebbenden om hun vragen hierover te stellen aan de eigen brancheorganisatie. Voor zeer urgente vragen hierover kunnen bedrijven gebruik maken van brexit@nvwa.nl.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Particulieren en bedrijven kunnen contact opnemen met het  Klantcontactcentrum of 0900-03 88.

Containerschepen in de haven van Rotterdam
Beeld: ©NVWA