Afzetgegevens gewasbeschermingsmiddelen in Nederland

Alle toelatingshouders van gewasbeschermingsmiddelen moeten elk jaar de afzetgegevens aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verstrekken. Het gaat hierbij om de afzetgegevens van de werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen, die zijn toegelaten in Nederland voor professioneel gebruik.

De afzetgegevens van gewasbeschermingsmiddelen vindt u op de website van Rijksoverheid.