Afzetgegevens gewasbeschermingsmiddelen in Nederland

Alle toelatingshouders van gewasbeschermingsmiddelen moeten afzetgegevens aan de NVWA verstrekken. Het gaat hierbij om afzetgegevens van gewasbeschermingsmiddelen (per werkzame stof) die zijn toegelaten in Nederland voor professioneel gebruik.

De Stichting Fytostat verzamelt deze gegevens van toelatingshouders die lid zijn van de Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie (Nefyto). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verzamelt de gegevens van toelatingshouders die geen lid zijn van Nefyto.

De NVWA bundelt de gegevens van beide partijen en publiceert deze per kalenderjaar.

Afzetgegevens gewasbeschermingsmiddelen per kalenderjaar

Waarom moeten toelatingshouders de werkzame stoffen openbaar maken?

De verplichting om deze gegevens aan de NVWA te verstrekken is vastgelegd in de Verordening betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (EG 1107/2009, art 67 derde lid) en de Verordening betreffende statistieken voor pesticiden (EG 1185/2009).

Werkzame stof

De werkzame stof is het component of de componenten in een gewasbeschermingsmiddel die verantwoordelijk zijn voor de werking. De werkzame stof wordt ook wel actieve stof genoemd.