Professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw

Als professionele gebruiker mag u buiten de landbouw geen gewasbeschermingsmiddelen gebruiken, op enkele uitzonderingen na.

Wanneer mag u gewasbeschermingsmiddelen gebruiken buiten de landbouw?

U mag gewasbeschermingsmiddelen gebruiken als het:

  • noodzakelijk is voor de veiligheid op bedrijven
  • noodzakelijk is om mens, dier of het milieu te beschermen
  • plaatsvindt op recreatieterreinen of bepaalde sportterreinen waar ander onderhoud niet mogelijk is

Zie hieronder voor de toelichting op deze verschillende situaties.

Noodzakelijk voor veiligheid

Onkruidbestrijding is soms noodzakelijk om te waarborgen dat de terreinen veilig gebruikt kunnen worden. Preventieve maatregelen en niet-chemische onkruidbestrijding zijn in dat geval ontoereikend. Denk bijvoorbeeld aan:

  • locaties waar open vuur of draaiende motoren niet zijn toegestaan
  • spoorbanen, metrobanen en trambanen
  • locaties waar scherpe munitie of explosieven in de bodem kunnen zitten

Bescherming mens, dier of milieu

Bestrijding van een bepaalde ziekte, plaag of onkruid is maatschappelijk of bedrijfsmatig nodig. En gewasbeschermingsmiddelen zijn technisch of financieel de enige mogelijkheid. Denk bijvoorbeeld aan de bestrijding van de Japanse duizendknoop of de reuzenberenklauw.

Recreatie en sport

Als recreatie- of sportterreinen bijvoorbeeld te groot zijn om ze op een andere manier te onderhouden, mag u gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. Voor deze terreinen zijn dan nog onvoldoende niet-chemische mogelijkheden beschikbaar om ziekten, plagen en onkruiden effectief te bestrijden.

Wanneer ben ik een professionele gebruiker?

U bent volgens de wet een professionele gebruiker als u vanuit uw beroep gewasbeschermingsmiddelen gebruikt of opdracht geeft tot het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Voorbeelden daarvan zijn:

  • hoveniers
  • groenaannemers
  • gemeentemedewerkers die groenonderhoud uitvoeren
  • medewerkers die binnen hun functie verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van verharde oppervlakten zoals parkeerterreinen.

Wat zijn toepassingen buiten de landbouw?

Voorbeelden van toepassingen buiten de landbouw zijn het gebruik in plantsoenen, tuinen, parken, bossen, wegen, pleinen of openbare parkeergelegenheden.

Waar staat dit in de wet?

Een overzicht van de uitzonderingen op het verbod leest u in de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Geschiedenis van dit verbod

Vanaf november 2017 mocht u als professionele gebruiker geen gewasbeschermingsmiddelen toepassen buiten de landbouw. Dit staat in artikel 27b van het besluit Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden.

Op 24 november 2020 heeft het Gerechtshof in Den Haag dit verbod ongeldig verklaard, omdat de wettelijke grondslag voor de wetgeving ontbrak. Op 8 juli 2022 heeft de Hoge Raad die uitspraak vernietigd. Dat betekent dat het verbod weer geldt.