Toepassen gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw

Wilt u als professionele gebruiker gewasbeschermingsmiddelen toepassen buiten de landbouw? Dan mag dat als u zich houdt aan de voorschriften op het etiket van het middel. Eerder gold een verbod, dat waarschijnlijk weer gaat gelden.

Wij adviseren u het middel alleen te gebruiken in bepaalde gevallen:

  • Het is noodzakelijk voor de veiligheid.
  • Het beschermt mens, dier of milieu.
  • Het gaat om recreatie- of sportterreinen waar ander onderhoud niet mogelijk is.

Zie ook de toelichting hieronder.

Noodzakelijk voor veiligheid

Onkruidbestrijding is noodzakelijk om de veiligheid te waarborgen. Preventieve maatregelen en niet-chemische onkruidbestrijding zijn ontoereikend. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Locaties waar open vuur of draaiende motoren niet zijn toegestaan.
  • Spoorbanen, metrobanen en trambanen.
  • Locaties waar scherpe munitie of explosieven in de bodem kunnen zitten.

Bescherming mens, dier of milieu

Bestrijding van een bepaalde ziekte, plaag of onkruid is maatschappelijk of bedrijfsmatig nodig. Gewasbeschermingsmiddelen zijn technisch en/of financieel de enige mogelijkheid. Denk bijvoorbeeld aan de bestrijding van de Japanse duizendknoop, de eikenprocessierups of de buxusmot.

Recreatie en sport

De aard en de omvang van sportterreinen of recreatieterreinen is dusdanig dat onderhoud op een andere manier redelijkerwijs niet kan. Voor deze terreinen zijn nog onvoldoende niet-chemische mogelijkheden beschikbaar om ziekten, plagen en onkruiden effectief te bestrijden.

Er kleven nog teveel praktische en/of financiƫle bezwaren aan niet-chemische bestrijding. Denk bijvoorbeeld aan sportterreinen, bungalowparken, campings en jachthavens.

Eerder verbod gaat waarschijnlijk weer gelden

Vanaf november 2017 mocht u als professionele gebruiker geen gewasbeschermingsmiddelen toepassen buiten de landbouw. Dit staat in artikel 27b van het besluit Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden.

Op 24 november 2020 heeft het Gerechtshof dit verbod ongeldig verklaard, omdat de wettelijke grondslag voor de wetgeving ontbrak. Het ministerie werkt aan een reparatie van de wet, en waarschijnlijk gaat het verbod opnieuw gelden.

Wat zijn toepassingen buiten de landbouw?

Voorbeelden van toepassingen buiten de landbouw zijn het gebruik in plantsoenen, tuinen, parken, bossen, wegen, pleinen of openbare parkeergelegenheden.

Wanneer ben ik een professionele gebruiker?

U bent volgens de wet een professionele gebruiker als u vanuit uw beroep gewasbeschermingsmiddelen gebruikt of opdracht geeft tot het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Voorbeelden daarvan zijn:

  • hoveniers
  • groenaannemers
  • gemeentemedewerkers die groenonderhoud uitvoeren
  • medewerkers die binnen hun functie verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van verharde oppervlakten zoals parkeerterreinen.