Inspectieresultaten gewasbeschermingsmiddelen

De NVWA houdt toezicht op de wettelijke regels voor gewasbeschermingsmiddelen. We voeren inspecties uit bij land- en tuinbouwbedrijven, distributeurs, importeurs, producenten en andere bedrijven die gewasbeschermingsmiddelen gebruiken of verhandelen. Jaarlijks publiceren wij onze inspectieresultaten.