Verantwoord afvoeren vervallen middelen

Telers moeten vervallen gewasbeschermingsmiddelen op een verantwoorde manier afvoeren door ze in te leveren bij een erkend inzamelaar van chemisch afval. Op de website van het Ctgb staat of een gewasbeschermingsmiddel nog is toegelaten.

Als de NVWA vervallen middelen aantreft tijdens een inspectie, dan volgen hercontroles op de afvoer. Dit kan bijvoorbeeld door de teler een ingevuld en ondertekend bewijs van inlevering te laten aanleveren. De teler krijgt een inleverbewijs voor de middelen van de inspecteur van de NVWA. De teler brengt de vervallen gewasbeschermingsmiddelen naar een erkend inzamelaar van chemisch afval. Het bedrijf dat de middelen inneemt, ondertekent het inleverbewijs. Vervolgens stuurt de teler dit bewijs terug naar de NVWA-inspecteur. Zo kan de inspecteur zien dat de middelen ook echt zijn ingeleverd.