Wat regelt de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden?

De Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb) regelt de toelating, het op de markt brengen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Gewasbeschermingsmiddelen bevatten een of meer actieve stoffen die zijn bestemd om:

  • planten of plantaardige producten te beschermen tegen schadelijke organismen
  • de levensprocessen van planten te beïnvloeden, zoals hun groei
    Let op, het gaat niet om meststoffen.
  • plantaardige producten te bewaren
  • ongewenste planten of delen van planten te vernietigen
  • ongewenste groei van planten te beperken of te voorkomen

Biociden bevatten of genereren een of meer werkzame stoffen en zijn bestemd om schadelijke organismen te vernietigen, bijvoorbeeld als ontsmettingsmiddelen in stallen, zwembaden en ziekenhuizen of als ongediertebestrijdingsmiddelen. Ze worden gebruikt om bacteriën, algen, schimmels, onkruid, ongedierte zoals muizen en insecten zoals mieren en muggen te vernietigen of onschadelijk te maken.

De Wet gewasbescherming en biociden geeft uitvoering aan de Europese Biocidenrichtlijn 98/8/EG en de Europese Verordening (EG) nr. 1107/2009 voor het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen.

Meer informatie