Eigen voedselveiligheidsplan opstellen of hygiënecode branche gebruiken

Produceert, verwerkt of distribueert u levensmiddelen of diervoerders? Dan moet u een HACCP-voedselveiligheidsplan opstellen. U kunt ook een door de branche opgestelde en officieel erkende hygiënecode gebruiken.

HACCP-voedselveiligheidsplan

Een HACCP-voedselveiligheidsplan wordt volgens de Europese Hygiëneverordening: Verordening (EG) Nr. 852/2004, artikel 5 (pagina 8), opgesteld en is gebaseerd op de 7 basisprincipes van HACCP die zijn beschreven in de Codex Alimentarius (World Health Organization, WHO). Het gaat om alle eetwaren en drinkwaren, én grondstoffen en hulpstoffen die worden toegevoegd of gebruikt in een levensmiddel.

Een bedrijf kan zelf een procesgebonden of bedrijfsgebonden HACCP-voedselveiligheidsplan opstellen. Een zelf opgesteld HACCP-voedselveiligheidsplan moet voldoen aan de voorwaarden van Verordening (EG) Nr. 852/2004, inclusief de wetenschappelijke onderbouwing voor alle producten en/of processen. Tijdens inspecties en audits beoordelen wij dit plan.

Een bedrijf kan ook gebruikmaken van een door een branche opgestelde en officieel erkende hygiënecode. In artikel 8 van de verordening staat namelijk dat een branche of sector invulling geeft aan HACCP met 'gidsen voor goede praktijken'. In Nederland bekend als hygiënecodes. In het Warenwetbesluit Hygiëne van levensmiddelen (hoofdstuk 2, artikel 4) staan de voorschriften voor het opzetten en goedkeuren van hygiënecodes.

Een bedrijf dat werkt volgens een goedgekeurde hygiënecode, voldoet automatisch aan de wet. Beide systemen moeten voldoen aan de 7 basisprincipes van HACCP.

Meer informatie