Rol NVWA bij naleving HACCP-systeem

Als u levensmiddelen of diervoeders produceert, verwerkt of distribueert dan krijgt u van tijd tot tijd controle van NVWA-inspecteurs. De inspecteurs controleren of u werkt met een voedselveiligheidsplan op basis van HACCP. Waar letten de inspecteurs nog meer op?

De verschillende inspecties die de NVWA uitvoert

 • Een audit van het HACCP-systeem (systeemaudit) aan de hand van inspectielijsten.
 • Een aantal systeeminspecties gericht op specifieke onderdelen van het HACCP-systeem of basisvoorwaarden. Daarbij kan onder andere gekeken worden naar:

Andere inspecties die de NVWA uitvoert bij levensmiddelenbedrijven

 • voor exportcertificering
 • op dierenwelzijn
 • op het rookverbod op de werkplek
 • op de reststromen voor de diervoeders en dierlijke bijproducten
 • op de algemene productveiligheid (non food)

Waarvan het aantal inspecties afhankelijk is

 • van het type bedrijf, en de risico's voor de voedselveiligheid
 • de mate waarin het bedrijf de regels naleeft

Over het algemeen geldt: hoe beter de wet wordt nageleefd, hoe minder de NVWA controleert.

Onverwachte inspecties

Een audit vraagt een goede voorbereiding door de NVWA, maar legt ook een duidelijk beslag op de tijd van medewerkers in een bedrijf. Daarom kondigt de NVWA een audit aan. Inspecties daarentegen kondigt de NVWA nooit aan, en zijn voor het bedrijf dan ook onverwacht. De inspecties kunnen zowel binnen als buiten de kantooruren worden uitgevoerd; dus ook in het weekend. Het is niet toegestaan een inspectie te weigeren. Weigeren is een strafbaar feit en kan leiden tot strafvervolging.

Inspecties bij formulebedrijven (1 hoofdbedrijf met verschillende locaties)

 • Op de centrale locatie (hoofdkantoor) beoordeelt de controleur de gevarenidentificatie en risicoanalyse (= HACCP-systeem of hygiënecode) van het bedrijf.
 • Op de regionale locaties beoordeelt de inspecteur steekproefsgewijs de implementatie van het HACCP-systeem, en de uitvoering van de hygiënecode in de dagelijkse praktijk.
 • Na afloop van de regionale inspecties op de diverse regionale locaties meldt de inspecteur de resultaten terug aan het hoofdkantoor.