Wettelijke hygiënevoorschriften bij bereiding, behandeling levensmiddelen

Als u voedsel bereidt of verwerkt, dan moet u zich aan de wettelijke hygiënevoorschriften houden. U vindt ze in het Warenwetbesluit ‘Bereiding en behandeling van levensmiddelen’ en het Warenwetbesluit ‘Hygiëne van levensmiddelen’. Hou ook rekening met Europese regels.

Naast deze algemene wetgeving kan specifieke wetgeving van toepassing zijn.