Etiketten en gevaarsymbolen

Alle huishoudchemicalien met gevaarlijke stoffen zoals wasmiddelen en reinigingsmiddelen, gootsteenontstopper, terpentine, petroleumproducten, oplosmiddelen, lijmen, kitten, verven, lakken, afbijtmiddelen, autoproducten (bijvoorbeeld antivries of koelvloeistof) en ongediertebestrijdingsmiddelen en onkruidbestrijdingsmiddelen hebben gevaarsetiketten.

Op de etiketten staan gevaarsymbolen, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen. Op de verpakking is in bepaalde gevallen een gevaarsaanduiding aangebracht, of een kinderveilige sluiting. Voor een veilig gebruik van consumentenproducten met  gevaarlijke stoffen is het belangrijk dat u weet wat de symbolen betekenen en dat u de informatie op de etiketten leest én toepast!

De invoering van de nieuwe etiketten moet 1 juni 2017 klaar zijn. U kunt tot 1 juni 2017 producten met de oude etiketten tegenkomen in de winkel. Na 1 juni 2017 moeten alle consumentenproducten met gevaarlijke stoffen zijn voorzien zijn van de nieuwe etiketten.

Waarom nieuwe etiketten

Leveranciers van huishoudchemicaliën zijn verplicht om consumenten te informeren hoe zij deze producten goed en veilig kunt gebruiken. Daarvoor moeten leveranciers de verpakking voorzien van een etiket met informatie en veiligheidsaanbevelingen. Op dit moment gebeurt dat nog niet wereldwijd op dezelfde manier. In Afrika wordt bijvoorbeeld gewerkt met kleurcodes om verschillen tussen gevaarscategorieën aan te duiden; in Europa gebeurt dat met gevaarsymbolen.

In 2009 is er in Europa een nieuw systeem geïntroduceerd, het Globally Harmonised System voor het classificeren, etiketteren en verpakken van chemische stoffen en mengsels (GHS). Dit systeem is opgesteld door de Verenigde Naties en gaat wereldwijd gelden. Het systeem zorgt ervoor dat overal in de wereld gevaarlijke stoffen op dezelfde manier worden voorzien van gevaarsinformatie. Hierdoor krijgen consumenten overal ter wereld te maken met dezelfde gevaarsymbolen en voorzorgsmaatregelen op producten.

Voorlichting

De overheid is verantwoordelijk voor de algemene voorlichting over de nieuwe etikettering van huishoudchemicaliën aan de consument.