Regels voor productie en verkoop

Er is een aantal Europese richtlijnen en verordeningen voor het op de markt brengen, verpakken en etiketteren van huishoudchemicaliën. Deze richtlijnen staan ook in de Nederlandse wetgeving; in de Wet milieubeheer en in een aantal Warenwetbesluiten.

Was- en reinigingsmiddelen moeten voldoen aan de detergentenverordening en regels voor etikettering.

Etikettering van spuitbussen is geregeld in de Europese aërosolenrichtlijn.