Doel I&R

Identificatie en Registratie (I&R) is bedoeld om levende dieren snel te kunnen herkennen en traceren. Dit maakt het onder andere mogelijk besmette dieren, koppelgenoten, verwanten en leeftijdsgenoten daarvan snel terug te vinden, in geval van calamiteiten.

De doelen van identificeren en registreren (I&R) zijn dat:

  • dieren traceerbaar zijn in geval van bijvoorbeeld een ziekte
  • de eigenaar zijn dieren kan identificeren (herkennen)
  • een afnemer van het dier garanties heeft over de herkomst
  • illegale en malafide handel bestreden kan worden

In alle gevallen is van belang dat de individuele dieren voorzien zijn van een oormerk, chip of paspoort.

Traceerbaarheid

De traceerbaarheid van landbouwhuisdieren is van belang bij:

  • Een uitbraak van een besmettelijke dierziekte, om verdere verspreiding te voorkomen.
  • Verontreiniging van diervoeders, om te voorkomen dat producten van dieren, die de verontreinigde voeders hebben gegeten, in de consumptie terecht komen.

Bij elke import en export van een rund is daarom een runderpaspoort nodig. Meer informatie hierover is te vinden via Mijn RVO.

Ook voor levensmiddelen is het van belang dat producten kunnen worden teruggevonden. Daarom gelden hier ook regels voor registratie.