Inspectieresultaten identificatie en registratie (I&R) varkens 2022

Houders van varkens moeten voldoen aan de Europese en nationale regels voor identificatie en registratie (I&R). De NVWA controleert of varkenshouders zich aan deze I&R-regels houden. In 2022 voerden we 134 (her-)inspecties uit bij varkenshouders die in 2020 ook al waren gecontroleerd.

In het kort: herinspecties in 2022

Het doel van I&R is om dieren en dierlijke producten snel te kunnen traceren als dat nodig is. Bijvoorbeeld als er een besmettelijke dierziekte uitbreekt of als vlees verontreinigd blijkt te zijn. Daarom moeten varkenshouders het melden als zij dieren aanvoeren of afvoeren. Zij moeten dit binnen 2 werkdagen registreren in het I&R-systeem van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

In 2020 controleerden we bij 235 varkenshouders of zij verplaatsingen tijdig hadden gemeld. Hiervoor analyseerden we de gegevens uit het I&R-systeem van RVO. Varkenshouders die niet tijdig hadden gemeld, brachten we telefonisch op de hoogte van onze bevindingen. Deze werkwijze noemen we ook wel ‘toezicht op afstand’ of ‘administratieve inspecties’.

In 2022 hebben we de meldingen van dezelfde groep varkenshouders opnieuw geanalyseerd. Van deze groep voldeden er 134 nog steeds niet aan de eisen. Zij hadden opnieuw I&R-meldingen niet op tijd gedaan.

Inspectieresultaten: 132 inspecties waren niet akkoord

Wij voerden administratieve inspecties uit bij de 134 varkenshouders die opnieuw niet aan de I&R-verplichtingen hadden voldaan. We brachten ze telefonisch op de hoogte van onze bevindingen en gaven ze de gelegenheid om hierop te reageren.

Bij 2 varkenshouders bleek sprake te zijn van bijzondere omstandigheden. Daarom hebben we deze varkenshouders verder buiten beschouwing gelaten. De overige 132 inspecties waren niet akkoord. Deze varkenshouders hadden de wettelijke meldtermijn overtreden, meestal met 1 tot 8 werkdagen. In totaal deden deze 132 varkenshouders 8670 meldingen, waarvan er 2.252 meldingen te laat waren.

I&R-meldingen: aantal dagen te laat gemeld

I&R-meldingen: aantal dagen te laat gemeld
Aantal dagen te laat gemeldTotaal aantal meldingen
1 dag454
2 dagen211
3 dagen244
4 dagen227
5 dagen204
6 dagen143
7 dagen102
8 dagen84
9 dagen50
10 dagen49
11 dagen46
12 dagen41
13 dagen51
14 dagen33
15 dagen20
16 dagen24
17 dagen19
18 dagen12
19 dagen13
20 dagen13
21-25 dagen35
26-30 dagen22
31-35 dagen12
36-40 dagen11
41-45 dagen39
46-50 dagen69
51-100 dagen11
101-150 dagen9
151-200 dagen4
Brontabel als csv (456 bytes)

Maatregelen: vooral rapporten van bevindingen

De bedrijven die in overtreding waren hebben wij een maatregel opgelegd volgens ons interventiebeleid.

interventie aantal
Mondelinge mededeling 1
Schriftelijke waarschuwing 28

Rapport van bevindingen

101

Wij hebben 101 rapporten van bevindingen opgesteld. Er waren 2 varkenshouders die 2 bedrijven hadden. Dit verklaart waarom er 130 in plaats van 132 interventies in de tabel staan.

Vervolgaanpak: I&R onder de aandacht brengen

Vanwege de dreiging van Afrikaanse varkenspest is het erg belangrijk dat varkenshouders de I&R-regels naleven. Daarom publiceren wij net als in 2020 de inspectieresultaten in een vakbericht. Hiermee willen we varkenshouders nogmaals wijzen op hun meldverplichtingen. Met de sector bespreken we hoe de naleving kan worden verbeterd.