Wetgeving imitatieproducten

Als u imitatieproducten verhandelt dan moet u zich aan wettelijke eisen houden. Deze staan in het Warenwetbesluit Imitatieprodukten.

Europese wetgeving

Imitatieproducten moeten voldoen aan het Warenwetbesluit Imitatieprodukten. Dit Warenwetbesluit is de Nederlandse uitwerking van de Europese Richtlijn 87/357/EEG. Hierin staat dat artikelen, hoewel ze geen levensmiddel zijn, geen gevaar voor de consument mogen opleveren doordat het artikel te verwarren is met een levensmiddel door zijn vorm, geur, kleur, aanzien, verpakking of etikettering.

Dezelfde eisen staan ook in de Europese Verordening EG Nr. 1223/2009 betreft cosmetische producten, hierin is een verwijzing opgenomen naar Richtlijn 87/357/EG.