Imitatieproducten

Imitatieproducten lijken op echte producten. De NVWA controleert of bedrijven zich houden aan de regels van het Warenwetbesluit imitatieproducten.

Consument: meld onveilig product bij NVWA via 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten)

Als bedrijf kunt u een onveilig product melden via de Business Gateway op de website van de Europese Commissie. Lees meer over melden van onveilige non-foodproducten.

Uitleg imitatieproducten

Het NVWA-beslisschema imitatieproducten helpt u bij de interpretatie van imitatieproducten.