Imitatieproducten

Imitatieproducten lijken op echte levensmiddelen. De NVWA controleert of bedrijven zich houden aan de regels van het Warenwetbesluit imitatieproducten.

Meld onveilig product bij NVWA via 0900-03 88

(gebruikelijke belkosten)

Uitleg imitatieproducten

Het NVWA-beslisschema imitatieproducten helpt u bij de interpretatie van imitatieproducten.