Certificaat- en inspectieplichtige producten bij import

Een groot aantal producten mag wel in de EU worden geïmporteerd, maar is inspectieplichtig. Dit betekent dat deze producten moeten worden geïnspecteerd voordat ze binnen de EU worden gebracht. Er is geen fytosanitair risico voor deze producten vanwege de afgifte van een fytosanitair certificaat in het land van herkomst. Ook door een inspectie bij binnenkomst in de EU is er geen fytosanitair risico. Door deze combinatie van activiteiten is er voldoende garantie om introductie van een schadelijk organisme te voorkomen. Zie voor producten die certificaat- en inspectieplichtig zijn het register 'Certificaat- en inspectieplichtige producten bij import' onderaan deze pagina. Voor invoer van deze producten is dus een fytosanitair certificaat verplicht. Meer informatie over het importproces is te vinden in de linker kolom.

Uitgangspunt in de regelgeving voor import van plantaardige producten is dat de fytosanitaire controle gebeurt aan de buitengrens. Douanetechnisch mag de zending pas worden ingevoerd nadat de fytosanitaire controle is afgerond. Concreet betekent dit dat een zending onder douanetoezicht blijft, totdat de fytosanitaire controle is afgerond.

Documenten