Certificaat- en inspectieplichtige producten bij import

Een groot aantal producten mag in de EU worden geïmporteerd zonder invoervergunning (import license), maar is wel certificaat- en inspectieplichtig. Een fytosanitair certificaat afgegeven door de autoriteiten van het land van herkomst is vereist. Dit betekent dat deze producten moeten worden geïnspecteerd voordat ze binnen de EU worden gebracht.

Het fytosanitair certificaat in combinatie met de import inspecties geeft garanties om introductie van schadelijk organismen te voorkomen. Zie voor producten die certificaat- en inspectieplichtig zijn het register Certificaat- en inspectieplichtige producten bij import. Voor invoer van deze producten is geen invoervergunning nodig maar alleen een fytosanitair certificaat verplicht

Uitgangspunt in de regelgeving voor import van plantaardige producten is dat de fytosanitaire controle gebeurt aan de buitengrens. Douanetechnisch mag de zending pas worden ingevoerd nadat de fytosanitaire controle is afgerond. Concreet betekent dit dat een zending onder douanetoezicht blijft, totdat de fytosanitaire controle is afgerond.

Documenten