Controle bijschrijvingen import

De Europese Unie stelt eisen aan het fytosanitair certificaat bij import. Eén van deze eisen betreft de ‘bijschrijving’ ofwel de ‘additional declaration’. In bepaalde gevallen dient middels een bijschrijving aangegeven te worden op welke wijze een importeis is ingevuld.

Welke bijschrijving nodig is voor welk product is te vinden in het overzicht op de pagina ‘Bijschrijvingen per sector’.

Als op het certificaat niet de juiste bijschrijvingen zijn vermeld dan wordt de zending niet toegelaten tot de EU. De importeur is dan verantwoordelijk voor het alsnog verkrijgen van de juiste bijschrijvingen, door middel van een vervangend fytosanitair certificaat uit het land van herkomst. Pas dan kan de zending worden vrijgegeven.

De controles op bijschrijvingen zijn onderdeel van de importcontrole en worden via het tarief voor documentcontrole of via het minutentarief door de keuringsdienst aan de importeur in rekening gebracht.

Dit geldt ook voor zendingen die vanwege ‘Reduced Checks’ niet geïnspecteerd hoeven worden. Van deze zendingen wordt het certificaat wél gecontroleerd, de controle op bijschrijvingen wordt hier onderdeel van.