Aanmelden (voorafgaande kennisgeving) van zendingen in Nederland bij de NVWA via nationale systemen

Zendingen dieren en goederen die aan officiële controles onderworpen zijn en die worden binnengebracht via een grenscontrolepost in Nederland, moeten door de exploitant die daar voor verantwoordelijk is tenminste één werkdag vóór de verwachte aankomst worden aangemeld bij de NVWA. Deze verplichte voorafgaande kennisgeving is vastgelegd in Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1013 .

Hiervoor moet de voor de zending verantwoordelijke exploitant (hierna ‘exploitant’) voor elke zending een GGB (Gemeenschappelijk Gezondheidsdocument van Binnenkomst) indienen bij de NVWA. Het GGB voor dierlijke producten (GGB-P), voor dieren (GGB-A) en voor diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong (GGB-D) vindt u in de bijlagen van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1715. Deze GGB’s moeten elektronisch worden ingediend bij de NVWA via de nationale systemen van de NVWA. Dat kan op elk moment van de dag via de Handel en Transport Gateway (HTG). Na het indienen van een GGB ontvangt de exploitant elektronische statusberichten over de door de NVWA uitgevoerde controles en beslissing.  

Om GGB’s elektronisch via de nationale systemen van de NVWA te kunnen indienen, heeft u het volgende nodig: 

Als u incidenteel zendingen moet aanmelden, dan adviseert de NVWA u om de voorafgaande kennisgeving door een gespecialiseerde expediteur of douaneagent te laten verzorgen. Deze kunt u onder andere vinden in de ledenlijst van FENEX (de Nederlandse organisatie voor expeditie en logistiek). Bij uitzondering kunt u een papieren GGB door de NVWA laten omzetten in een elektronische versie, zie bijlage 1 van de Procedure elektronisch indienen GGB. Hier worden kosten voor in rekening gebracht.

Voor technische informatie over het elektronisch indienen van GGB’s kunt u terecht bij de functioneel applicatiebeheerders van de nationale systemen van de NVWA via vgc@nvwa.nl.

Informatie voor softwareontwikkelaars

Om GGB’s elektronisch in te dienen in de nationale systemen van de NVWA, moeten deze worden ingestuurd in de vorm van een EDIFACT-bericht, waarvan de specificaties zijn omschreven in de MIG voor IMSOC-implementatie . In het Codeboek MIG voor IMSOC-implementatie staan de codes die in de berichten gebruikt dienen te worden.

De volgende documenten zijn een aanvulling op de MIG: