TRACES

Via het computersysteem Traces wisselt de NVWA digitaal documenten uit met bedrijven die dieren en dierlijke producten verhandelen binnen de EU. Vraag een account bij ons aan.

TRACES staat voor TRAde Control and Expert System. Het is een webapplicatie die de veterinaire bevoegde autoriteiten in alle EU-lidstaten en landen buiten de EU met elkaar verbindt. Ook het bedrijfsleven kan toegang krijgen tot bepaalde modules van het systeem.

Vraag over TRACES of account aanvragen?

Mail de helpdesk