TRACES

TRACES staat voor TRAde Control and Expert System en is een systeemcomponent van het informatiemanagementsysteem voor officiële controles (IMSOC) van de EU.

TRACES is een webapplicatie die de veterinaire en fytosanitaire autoriteiten in alle EU-lidstaten en landen buiten de EU met elkaar verbindt. Het systeem is van toepassing voor de invoer van dieren, producten van dierlijke oorsprong, levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong, planten en plantaardige producten in de Europese Unie, de handel binnen de EU en de uitvoer van dieren en bepaalde dierlijke producten naar buiten de EU.

TRACES wordt in Nederland van informatie voorzien vanuit nationale systemen, zoals CLIENT-import, VGC en e-CertNL.

Bij het verhandelen van dieren en dierlijke producten binnen de EU wordt TRACES echter niet gevoed vanuit de nationale systemen, maar moet de informatie door bedrijven en toezichthouders rechtstreeks aan TRACES worden aangeboden.

Nieuw account nodig voor TRACES New Technology (TNT) vanaf 11 oktober 2021

Op 11 oktober 2021 is de INTRA-module in Traces Classic volledig over gegaan naar het nieuwe Traces NT. U heeft daarvoor een nieuw account nodig.

Gebruikershandleiding TNT

In deze handleiding leest u hoe u TRACES NT gebruikt als u gezondheidscertificaten nodig heeft voor export binnen de EU, ook wel intraverkeer. En ook in de TRACES Toolkit van de EU vindt u meerdere gebruikershandleidingen.

Vraag over TRACES of account aanvragen?

Heeft u een vraag over TRACES over verzendingen van dieren en producten van dierlijke oorsprong binnen de EU? Mail de helpdesk

Vragen over TRACES ACCOUNT? Mail de helpdesk

Import vanuit derde landen (niet EU-landen)

Heeft u een vraag over TRACES over de volgende soorten importzendingen met oorsprong buiten de EU?

  1. zendingen dieren (GGB-A/CHED-A) Stuur een e-mail
  2. zendingen producten van dierlijke oorsprong (GGB-P/CHED-P) Stuur een e-mail
  3. zendingen producten van niet-dierlijke oorsprong (GGB-D/CHED-D). Stuur een e-mail
  4. zendingen planten en plantaardige producten  (GGB-PP/CHED-PP) Stuur een e-mail

Zie ook: Import