Systemen (NVWA systemen en TRACES)

Nationale systemen

De voorafgaande kennisgeving van zendingen dieren en goederen die aan officiële controles onderworpen zijn en die worden binnengebracht via een grenscontrolepost in Nederland, dient te worden gedaan door een elektronisch Gemeenschappelijke Gezondheidsdocumenten van Binnenkomst (GGB) ofwel Common Health Entry Documents (CHED) in te dienen bij de NVWA. Hiervoor worden uitsluitend de nationale systemen van de NVWA gebruikt.

Op deze pagina vindt u meer informatie over deze elektronische voorafgaande kennisgeving in Nederland.

Nationale systemen en TRACES

In de loop van het jaar 2020 worden alle GGB’s/CHEDs van zendingen dieren en goederen die aan officiële controles onderworpen zijn en worden binnengebracht via een grenscontrolepost in Nederland door de NVWA automatisch vanuit de nationale systemen geregistreerd in TRACES.

Vragen over TRACES in relatie tot zendingen dieren (GGB/CHED-A), producten van dierlijke oorsprong (GGB/CHED-P) en/of producten van niet-dierlijke oorsprong (GGB/CHED-D) kunt u richten aan TRACESNT.CHEDAPD@nvwa.nl.

Vragen over TRACES in relatie tot verzendingen van dieren en producten van dierlijke oorsprong binnen de EU kunt u richten aan helpdesktraces@nvwa.nl.