Controle op Chinese rijst (producten)

Met ingang van 10 juli 2013 is er een nieuwe noodmaatregel van kracht: het Uitvoeringsbesluit van de commissie (2013/287/EU) inzake noodmaatregelen met betrekking tot niet toegelaten genetisch gemodificeerde rijst in rijstproducten van oorsprong uit China en tot intrekking van het Uitvoeringsbesluit van de commissie (2011/884/EU) .

De controle bestaat uit:

  • Controle van/op de verplichte vooraanmelding (artikel 3)
  • De aanwezigheid en juistheid van gezondheidscertificaat en analyserapport (artikel 4)
  • Het nemen van monsters (artikel 5) – dat mag in douane entrepots uitgevoerd worden
  • Alle kosten voor de exploitant (artikel 8)
  • In de tarievenlijst kunt u de kosten per zending opzoeken.
  • De controle resultaten worden door de EU geëvalueerd.