Aangewezen Grenscontroleposten, inspectiecentra en controlepunten

Dit is een overzicht van  de aangewezen inspectiecentra en controlepunten van Nederland voor de levensmiddelen en diervoeders van niet dierlijke oorsprong, die moeten worden gemeld aan de NVWA door middel van een kennisgeving in VGC.

Aanwijzing voor een levensmiddelen inspectiecentrum of controlepunt aanvragen

Wilt u een aanwijzing aanvragen voor een inspectiecentrum of controlepunt waar u uw niet-dierlijke levensmiddelen wilt laten keuren in het kader van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793? Dan moet u voldoen aan de vereisten van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1014. Als u hieraan denkt te voldoen, kunt u uw aanvraag indienen via onze website op de pagina: Vraag direct een erkenning, registratie of vergunning aan. Kies voor de optie 'geïmporteerde producten of dieren, onderaan de tabel. Let op: als controlelocatie heeft uw bedrijf een openbare functie, u dient ermee akkoord te gaan dat andere bedrijven ook bij uw locatie mogen keuren.