Aangewezen Grenscontroleposten, inspectiecentra en controlepunten

Dit is een overzicht van  de aangewezen inspectiecentra en controlepunten van Nederland voor de levensmiddelen en diervoeders van niet dierlijke oorsprong, die moeten worden gemeld aan de NVWA door middel van een kennisgeving in VGC.