Aangewezen Grenscontroleposten, inspectiecentra en controlepunten

Dit bestand heeft twee overzichten: 1 van de aangewezen Grenscontroleposten en inspectiecentra van Nederland voor de levensmiddelen en diervoeders van niet dierlijke oorsprong en 1 van de controlepunten van Nederland voor de levensmiddelen en diervoeders van niet dierlijke oorsprong.

Voor het opzoeken van de codes die nodig zijn voor de kennisgeving in VGC kunt u hier terecht.

Aanwijzing voor een levensmiddelen inspectiecentrum of controlepunt aanvragen

Update 18 januari 2024: De NVWA neemt geen nieuwe aanvragen voor niet-dierlijke levensmiddelen inspectiecentra en controlepunten in behandeling hangende de ontwikkeling van nieuw beleid, tenzij daar vanuit nationaal belang dringende reden voor is.

Wilt u een aanwijzing aanvragen voor een inspectiecentrum of controlepunt waar u uw niet-dierlijke levensmiddelen wilt laten keuren in het kader van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793? Dan moet u voldoen aan de vereisten van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1014. Als u hieraan denkt te voldoen, kunt u uw aanvraag indienen via onze website op de pagina: Vraag direct een erkenning, registratie of vergunning aan. Kies voor de optie 'geïmporteerde producten of dieren, onderaan de tabel. Let op: als controlelocatie heeft uw bedrijf een openbare functie, u dient ermee akkoord te gaan dat andere bedrijven ook bij uw locatie mogen keuren.