Brief Info branches levensmiddelen import van 7 november 2022

Per 16 januari 2023 is de controle van originele documenten, het gezondheidscertificaat en het bijbehorende analyserapport uit het land van herkomst, van start gegaan.

De documenten moeten ingeleverd worden bij het douanekantoor aan de Reeweg 16 in Rotterdam.

Voor Schiphol geldt dat de originelen zo spoedig mogelijk bij het Douaneblok (GGB-blok) moeten worden afgeleverd.