Doorlooptijden laboratoriumonderzoek levensmiddelen

De NVWA gaat uit van onderstaande doorlooptijden bij laboratoriumonderzoek van bemonsterde partijen hoog risico levensmiddelen tijdens importinspecties.

Aangevoerd Bemonsterd Opgehaald Geanalyseerd Vrijgegeven
Maandag

Maandag

Maandag Dinsdag Dinsdag
Dinsdag Dinsdag Dinsdag Woensdag Woensdag
Woensdag Woensdag Woensdag Donderdag Donderdag
Donderdag Donderdag Donderdag Vrijdag Vrijdag
Vrijdag Vrijdag Vrijdag Zaterdag Zaterdag
Zaterdag Zaterdag Zondag Maandag Maandag
Zondag Zondag Zondag Maandag Maandag

Op basis van historische gegevens realiseert de NVWA de genoemde doorlooptijden voor circa 95% van de bemonsterde partijen. De resterende 5% betreft partijen waarbij om uiteenlopende andere redenen vertraging optreedt.

De NVWA spant zich in om de genoemde doorlooptijden te realiseren. Aan bovenstaande tekst kunnen echter geen rechten worden ontleend.