Import uit China

Nederlandse winkels en internetshops importeren nog te veel producten die niet voldoen aan de veiligheidseisen of zelfs gevaarlijk kunnen zijn. Vooral bij speelgoed, kleding en elektrische apparatuur uit China gaat het nog vaak mis.

Onderzoek van de NVWA wijst uit dat Chinese producenten vaak onvoldoende kennis hebben van de Europese veiligheidseisen en normen. Maar ook de Nederlandse ondernemers zijn vaak niet goed op de hoogte van de regels over productveiligheid. Bovendien blijkt bij de handel met China communicatie vaak een probleem.

Importeurs zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de producten die ze op de Nederlandse markt brengen. De NVWA ziet erop toe dat zij zich aan de wetten en regels houden en biedt hulp zodat ondernemers beter in staat zijn om zich hieraan te houden.

De NVWA onderneemt de volgende acties om onveilige import uit China te voorkomen:

Toezicht

Het is ondoenlijk de enorme stroom non-food consumentenproducten vanuit Aziƫ compleet te controleren. Daarom voert de NVWA controles uit op basis van risicoanalyse. De NVWA streeft ernaar de controles nog beter te richten op risicovolle bedrijven die risicovolle producten importeren.

Internationale samenwerking

Er komt een samenwerkingsovereenkomst tussen de NVWA en de Chinese (export)toezichthouder General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ). Door het Chinese exportcontrolesysteem en het Nederlandse importcontrolesysteem aan elkaar te koppelen kan in de toekomst een ketendekkend toezicht ontstaan.

In de toekomst gaat de NVWA mogelijk ook de Chinese producenten hulp bieden.